برتر بودن انسانها از یکدیگر

انسانها سلام

هدف من از تشکیل این وبلاگ آشنا کردن افراد با آداب ورسوم دین افراد گوناگون وملیتها است و

از کسانی که نظری برای بهتر کردن این وبلاگ دارند خواهشمند است با دادن نظر خود درباره مطالب گوناگون این وب با بنده همکاری  داشته باشند

بنده دوست دارم از نزدیک کشور ها ببینم وخودنظر بدهم که آیا چه کسی بهتر است

بنده خود خواه نیستم ونمیگویم که ایرانی بهتر است ونمیگویم هم نقص ندارد(به عنوان یک ایرانی)

بلکه میگویم ما باید خوبیهای دیگران را یاد بگیریم واز بدیهای آنان درس بگیریم

ما باید بدانیم که همه بنده خداوند هستیم  وهیچ فرقی باهم نداریم

همه انسانیم خداوند انسان را آفرید نه ملتها را ملتها راخود انسانها به وجود آوردند همه فرزند آدمند وحوا همه برابر وبرادرند

مطمئن باش اگر بگوییم ایرانی بهتر است خودخواهی است ما باید بگذاریم آنان بگویند ما بهتریم

نه اینکه خودمان از خودمان تعریف کنیم !!

دربرابر خداوند ایرانی وجود ندارد افغانی انگلیسی وغیره  معنی نمیدهد بلکه اعمال ماست که ما را از بقیه برتر یا پایینتر قرار میدهد

منتظر ادامه بحث باشید ونظر خود را درباره این متن بگویید !!

فرشید دوستدار