ترکیه در اروپا

ترکیه در اروپا

رهبران ترک نگران آن هستندکه هر چه ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپایی نزدیک تر می شود مقاومت در مقابل این موضوع در اروپا افزایش می یابد

نیلوفر قدیری
اشاره:
بعد از سال ها کشمکش اروپا با ترکیه که پشت دروازه های قدرتمندترین بلوک تجاری سیاسی دنیا به انتظار ورود نشسته است سرانجام دو ماه دیگر شورای اروپا با اعلام تصمیم نهایی خود تکلیف این ماجرا را روشن می کند. گزارش حاضر نگاه گروهی از کارشناسان مطلع اروپایی به این موضوع است.
این گروه در بهار گذشته، با تشکیل کمیته ای به نام کمیته مستقل درباره ترکیه ورود این کشور را به اتحادیه اروپایی از جوانب تاریخی، سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و جهانی بررسی کرد.
مارتی آهیستاری رئیس جمهوری سابق فنلاند، هانس وندنبروک وزیر امور خارجه سابق هلند و آنتونی گیدنز رئیس سابق دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن، از معروفترین چهره های این کمیته ۹ نفره هستند.

002409.jpg

شورای اروپا در دسامبر سال ۲۰۰۲ در کپنهاگ درباره موضوع پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپایی چنین تصمیم گرفت: «اگر شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۴ براساس گزارش و توصیه کمیسیون اروپا به این نتیجه برسد که ترکیه شرایط سیاسی اعلام شده در کپنهاگ را محقق کرده است، اتحادیه اروپایی بی درنگ مذاکرات درباره پذیرش این کشور را آغاز می کند.»
در نشست دو سال پیش کپنهاگ، سران و رؤسای دولت های اروپایی برای اولین بار دورنمای مذاکرات ورود به این اتحادیه را پیش روی ترکیه قراردادند. این در حالیست که اکنون بیش از چهار دهه از تقاضای ترکیه برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا یا همان اتحادیه کنونی می گذرد.
اصلاحات تأثیرگذاری که ترکیه بعد از به رسمیت شناخته شدن به عنوان نامزد ورود به اتحادیه اروپایی در دسامبر سال ،۱۹۹۹ اجرا کرد، رهبران اروپا را تحت تأثیر قرار داد. از آن زمان دولت ترکیه برای تغییر این کشور و تبدیل کردن آن به الگوی مورد نظر اروپایی ها تلاش زیادی کرد. می توان گفت که ترکیه یک «انقلاب خاموش» را تجربه می کند، اگر چه سرعت این روند کند است و زمان می برد تا تأثیرات اصلاحات در همه بخش های ترکیه و در افکار عمومی خارج از این کشور ا حساس شود.
اگر مذاکرات درباره عضویت ترکیه، در سال ۲۰۰۵ آغاز شود و با فرض این که این مذاکرات دشوار و طولانی باشد، عضویت ترکیه در کوتاه ترین زمان ممکن حداقل ۱۰ سال دیگر محقق می شود. در آن زمان هم ترکیه و هم اروپا دستخوش تغییرات زیادی شده اند
در چهل سال گذشته، هیچ گاه مشروعیت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی آشکارا مورد تردید قرار نگرفت، بلکه در بسیاری موارد و موقعیت ها این مشروعیت مورد تأیید هم قرار گرفته است. اما همواره به ترکیه گفته شده است که شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم اجازه نمی دهد که مذاکرات آغاز شود.
پیام همیشه دولت های اروپایی این بوده است، از ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی استقبال می شود اما تاریخ ورود آن به زمانی بستگی دارد که شرایط عضویت محقق شود.
در چند س